Home > Jura Impressa > Jura Impressa J9 Error 2

Jura Impressa J9 Error 2

Contents

Apparaat nogmaals ontkalken, omdat het filter het ontkalkingsmiddel heeft geneutraliseerd. Oorzaak: De melktoevoer is geblokkeerd of niet goed aangesloten. Parts Guru 48,646 views 13:28 How to Fix a Coffee Grinder - Duration: 8:40. Neem contact met ons op om uw machine langs te brengen. http://wirelessready.org/jura-impressa/jura-impressa-j9-error-6.html

Terms & Conditions Contact Us Jura Impressa Line Parts Jura ENA Parts Jura Brew Group Jura Repairs Error Code ErrorResolution 1 - Thermal sensor of the heating cartridge/thermoblock is not functioning Kaffeemaschinendoctor Österreich 88,489 views 15:21 Jura Brew Group with Fungus and Calcium Build-Up - Duration: 6:32. This feature is not available right now. If this does not fix the error, then replace electronic board 4 - Thermal sensor of the steam heating system malfunction 4 - Thermal sensor cable is loose or broken http://hendrikscc.nl/jura-error-melding/

Jura Error 8 Fix

Eventueel nog te proberen met ontkalkingsvloeistof. when rinse is pressed? De zetgroep draait stroef en komt niet in goede stand Haal de stekker uit het stopcontact en start de machine opnieuw op.

Neem contact met ons op voor een reparatie. Wachten met terugplaatsen tot het apparaat er om vraagt. Controleer de toevoer van melk vanaf de melkbeker (slangetjes/stijgbuisjes). Jura Impressa Z5 Error 4 De zetgroep draait stroef en komt niet in goede stand -> Haal de stekker uit het stopcontact en start de machine opnieuw op.

wachten. Jura Impressa S9 Error 4 Wanneer ERROR 6 weer op het display komt dient uw Jura koffiemachine nagekeken te worden door een monteur. Up next JURA Elektronikproblem 02+03 - Duration: 2:20. Jura Capresso Replacement Part Cleaning Products Parts By Model Jura Capresso A-Line Parts Jura Capresso A5 Parts Jura Capresso A9 Parts Jura Capresso C-Line Parts Jura Capresso C5 Parts Jura Capresso

Mogelijk wordt de residulade (water) wel en de residubak (koffieprut) niet leeg gemaakt. Jura Impressa X9 Error 4 Friedhelm Freiburg 616,414 views 5:02 Fix It YourSelf: How to Disassemble Jura Impressa J5, J6, J7, J9 Espresso - Duration: 13:28. A9 ENA Micro Thermoblock Over-Temp Protection Fuse Our Price: $39.99 Jura ENA Thermoblock Over-Temperature Protection Fuse Jura ENA 3, ENA 4, ENA 5, ENA 7, ENA 9 Thermoblock Over-Temperature Protection Fuse Oorzaken probleem Dosering van 1 kopje is meer dan 50% van het maximum.

Jura Impressa S9 Error 4

It is worth noting that Jura Z series, Jura J series and Jura Giga machines have a microswitch located just above the waste bin at the front of the machine which http://juracapressoparts.com/JuraErrorCodes.html Zoeken € 0,00 Winkelwagen 0 Geen artikelen in winkelwagen. Jura Error 8 Fix Hierdoor vallen de bonen niet goed in de molen. ->Probeer met een doek de bonencontainer schoon te maken Een andere oorzaak kan zijn dat de molen te fijn afgesteld is, hierdoor Jura Z5 Error 8 Show more Language: English Content location: United States Restricted Mode: Off History Help Loading...

Tip: Een temperatuurverschil tussen oude of verse koffie kan zomaar 4 tot 5 graden bedragen. weblink Theme by Clean Themes. Oplossing: Ontkalkingsmiddel door apparaat laten lopen door gebruik van heet water functie. 2. Oorzaak: Er is ontkalkt met een waterfilter in de watertank. Jura Impressa S9 Error 8

Logicprint is defect en dient vervangen te worden. 12. Loading... Oplossingen: Airsuction zit niet goed in elkaar (opnieuw uit- en in elkaar zetten) of is opengeprikt en geeft teveel lucht door (vervangen). navigate here Laat bij een van deze meldingen de koffiemachine terugkoelen tot op kamertemperatuur en haal de stekker 5 minuten uit het stopcontact.

Oplossing: Vervuiling van koffie of ontkalkingsmiddel kan een (on)zichtbare verbinding tot stand brengen tussen de contacten. Jura Coffee Machine Error 15 Oorzaak: Er komt te weinig lucht bij de melk en stoom omdat de airsuction verstopt is of de cappuccinatore vervuild. Hieronder kunt u de verschillende errors vinden en wat deze foutmeldingen betekenen.

Probleem: Afvalbak plaatsen/legen (terwijl de contacten schoon zijn en de lade geplaatst en geleegd is) Oorzaak: Microschakelaar is elektrisch defect, is gebroken of palletje op de lade is afgebroken.

Het filter heeft het ontkalkingsmiddel opgenomen en laat dat met kleine beetjes weer los. Watch QueueQueueWatch QueueQueue Remove allDisconnect The next video is startingstop Loading... Allow it to sit at room temperature (72 degrees) for a few hours before operating.For additional tech support, pleas email your questions to:[email protected] Sort By: Price: Low to High Price: High Jura Error 15 Working...

Oplossing: Maalgraad een puntje fijner zetten (doe dit als de molen maalt!). Lukt dit niet, dan is de temperatuursensor van uw koffiemachine defect. vastplakken. his comment is here Oplossing: Meer dan 100% is niet mogelijk.

Als dit niet werkt, neem contact met ons op voor reparatie/onderhoud. Nick Nicoloudis 137,183 views 10:01 How to fix a JURA coffee machine - Duration: 13:58. Oplossing: Eerst het reinigingsprogramma doorlopen. 14. About Press Copyright Creators Advertise Developers +YouTube Terms Privacy Policy & Safety Send feedback Try something new!

Neem contact met ons op om uw machine langs te brengen. Replace thermal sensor/overtemperature protection. Jura: display meldingen m.b.t. De machine gooit de gemalen koffiein de residubak.

Leave a Reply Cancel Reply Comment * Name* Email* Website Categories Aquaspresso Bean to Cup and Automatic Coffee Machines Bravilor Coffee Machines Capsule Coffee Machines Coffee Academy Coffee Machines - Reviews, Verwijder de cappuccinatore en controleer nu de stoomafgifte. The best thing to do is to get a hair dryer, remove the water tank and blow hot air on the side where the water tank was. Working...

Foutmelding ERROR 10 Onregelmatige spanning.De machine nagekeken te worden. Helpt dat niet dan dient de machine nagekeken te worden. probeer de machine weer opnieuw aan te zetten.